Důležité dokumenty ke stažení

Zda naleznete důležité dokumentý, které je potřeba vytisknout a vyplnit, před započetím autoškoly:

  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení vozidla - Stáhnout
  • Žádost o přijetí k výuce a výcviku v autoškole - Stáhnout