B osobní automobil, závěrečná zkouška již od 17 let

Řidičské oprávnění skupiny B lze od 1.1.2024 udělit již osobě, která dosáhla věku 17 let,  výuku může začít již 18 měsíců před dosažením tohoto věku.

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.

Skupina B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1.

Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

VIP výcvik B

Kurz VIP  výcvik B obsahuje výcvik dle přání a určení zákazníka. Zákazník si sám může zvolit čas a místo, kde bude výcvik začínat a kde bude výcvik končit (např.: doma, v práci, ve škole…). Garantujeme prioritní plánování jízd a zkoušek.

Kondiční jízdy B

Kondiční jízdy B v autoškole jsou vhodné pro řidiče, kteří dlouho nejezdili a chtějí se bezpečně vrátit za volant. Pokud je právě toto vaše přání, objednejte si u nás kondiční jízdy a my vám s radostí vrátíme sebevědomí v městkém i mimoměstkém dopravním provozu.

B + E

Tato skupina slouží soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Pokud je největší povolená hmotnost této jízdní soupravy více než 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb.

AM moto 50 ccm do 40km/hod věk 15 let

Tato speciální skupina je pro

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. Mezi ně patří:

1. dvoukolová se zdvihovým objemem nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW.
2. tříkolová se zdvihovým objemem nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

A1 moto 125 ccm, max výkon 11 kw věk 16 let

Do této skupiny patří:

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu maximálně do 400 kg a s objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

A2 moto max výkon 35 kw věk 18 let

Zde se jedná o:

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než jejich dvojnásobným výkonem,
2. včetně vozidel ze skupiny A1

A bez omezení, věk s praxí 20 let, nový žadatel 24 let

Do této skupiny patří všechny vozidla ze skupiny začínající A. V této skupině se natyto vozidla nevztahují omezení.

VIP výcvik A

Kurz VIP  výcvik A obsahuje výcvik dle přání a určení zákazníka. Zákazník si sám může zvolit čas a místo, kde bude výcvik začínat a kde bude výcvik končit (např.: doma, v práci, ve škole…). Garantujeme prioritní plánování jízd a zkoušek.

Rozšiřující, sdružené a doplňující výcviky

Rozšiřující výuka a výcvik je příprava žadatele na rozšíření již získaného řidičského oprávnění o další skupinu, popřípadě skupiny nebo podskupinu řidičského oprávnění.

Rozšiřující výuku a výcvik nelze poskytnout žadateli, který získal řidičské oprávnění výlučně pro skupinu AM nebo skupinu T a žádá o získání řidičského oprávnění pro další skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění.

Kondiční jízdy moto všech kategorií

Kondiční jízdy v autoškole jsou vhodné pro řidiče, kteří dlouho nejezdili a chtějí se bezpečně vrátit za říditka motocyklu. Pokud je právě toto vaše přání, objednejte si u nás kondiční jízdy a my vám s radostí vrátíme sebevědomí v městkém i mimoměstkém dopravním provozu.

Výuka bezpečné jízdy na moto

Tento výcvik je určen jezdcům, kteří již mají určité zkušenosti s ovládáním moto a chtějí si osvojit návyky nutné ke zvládání obtížnějších a krizových situací, mezi které patří například smyk na cestě, hrboly, sníh apodobně.

Vrácení řidičských oprávnění všech skupin

Pokud jste přišli o řidičský průkaz a chcete požádat o jeho vrácení, musíte za tímto účelem znovu vykonat zkoušku z pravidel silničního provozu, zkoušku z jízdy a zkoušku z praktické údržby. Absolvovat cvičné jízdy ve vozidle není povinné, nicméně vzhledem k tomu, že jste pravděpodobně po odebrání řidičského průkazu dlouho neřídili, doporučujeme zakoupit si před zkouškou několik kondičních jízd, které jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Tyto cvičné jízdy i samotné přezkoušení můžete absolvovat ještě před vypršením lhůty, ve které je Vám řidičský průkaz odebrán. Mějte ale na paměti, že o vrácení řidičského průkazu na patřičném úřadě můžete požádat až po uplynutí této lhůty, přičemž doklad o přezkoušení v autoškole nesmí být starší než 30 dní.

C

Jedná se o motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

C + E

1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
2. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E
3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

T

Řidičské oprávnění skupiny T lze složit již ve věku 17 let. Jedná se o zemědělské traktory a samojízdné pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem.

D

Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče (minibusy, autobusy), ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

D + E

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.